Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 7 februari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Infectieziektenbestrijding (25.295)

- 25295, BB en BJ

Brief van de ministers van VWS, J&V, en de ministers voor LZS en PVO ter aanbieding van het rapport Aanpak coronacrisis, deel 2; Brief van de minister van VWS, de minister van J&V, de minister voor LZS en de minister voor PVO met de kabinetsreactie op het tweede deelrapport over de aanpak coronacrisis van de Onderzoeksraad voor Veiligheid; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de behandeling van de brieven van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Justitie en Veiligheid en de ministers voor Langdurige Zorg en Sport en voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 12 oktober 2022 respectievelijk 13 januari 2023 (25295, BB en BJ) aan te houden in afwachting van de behandeling van beide brieven in de Tweede Kamer.

- 25295, BK

Brief van de ministers van VWS, van EZK en van SZW met de kabinetsreactie op het WRR-rapport 'Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes’, en het MIT-advies ‘Fit voor het najaar’; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten de behandeling van de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, van Economische Zaken en Klimaat en van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 13 januari 2023 (25295, BK) aan te houden in afwachting van de behandeling van de brief in de Tweede Kamer.

- 25295, BN

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van VWS over de besluitvorming van het kabinet omtrent de epidemiologische situatie in China; Infectieziektenbestrijding

De commissies besluiten op 21 februari 2023 inbreng te leveren voor nader schriftelijk overleg.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren