Korte aantekeningen vergadering commissie Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) van 31 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2023 (36.200 V)

- 36200, D

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie; Miljoenennota 2023

De commissie besluit, na kennisneming van het verslag van de Raad Buitenlandse Zaken (21.501-02 / 36.200 V, EV), Motie-Nanninga c.s. over verwijdering van Iran uit de VN-vrouwenrechtencommissie (36200, D) als uitgevoerd te beschouwen.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk