Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie en Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 31 januari 2023
1. 32317, NQ

Brief van de minister van J&V en voor Rechtsbescherming en de staatssecretaris van J&V over verslag JBZ-Raad van 8-9 december 2022; JBZ-Raad

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd door de fractie van de PVV (Van Hattem). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man