Op 6 mei 2020 heeft de minister van VWS de Tweede Kamer geïnformeerd over het door de Onderzoeksraad ingestelde onderzoek en daarbij het belang aangegeven van een onafhankelijke evaluatie van de crisisaanpak (TK 25.595, nr. 315).


Kerngegevens

informatiedossier bij

betrokken commissie


Aanpak Coronacrisis, Deel 1

reacties

Behandeling in de Tweede Kamer

Het rapport is betrokken bij het commissiedebat Lange termijn aanpak COVID-19 op 16 juni 2022 (TK, 25.295, 1931).

Het plenaire debat over het eerste deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de Coronacrisis vond plaats op 1 februari 2023.

De stemmingen over de ingediende moties vonden plaats op 7 februari 2023.

Door de regering overgenomen motie

Aangenomen moties

Verworpen moties

Ingetrokken motie

Stand van zaken

De ministers van VWS, J&V en voor LZS hebben de Tweede Kamer bij brief van 17 mei 2023 geïnformeerd over de stand van zaken rond de aanbevelingen van het eerste OvV-rapport " Aanpak Coronacrisis" (nog niet als Kamerstuk gepubliceerd, link naar website van de Tweede Kamer)


Aanpak Coronacrisis, Deel 2

reacties

schriftelijke vraag Tweede Kamer

behandeling in de Tweede Kamer

Het plenaire debat over het tweede deelrapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid inzake de Coronacrisis vond plaats op 15 juni 2023.

De stemmingen over ingediende moties vonden plaats op 20 juni 2023.

Aangenomen moties

Verworpen moties


Overige rapporten

WRR-rapport Coronascenario’s doordacht. Handreiking voor noodzakelijke keuzes

MIT-advies ‘Fit voor het najaar’

betrokken bij het commissiedebat Ontwikkelingen rondom het coronavirus op


Parlementaria