Korte aantekeningen vergadering commissies Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO) en Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 24 januari 2023
1. 31936, AJ

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Defensie over de locatiekeuze nieuw radarstation Herwijnen; Luchtvaartbeleid

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de fracties van het CDA (Rietkerk) en de SP (Janssen). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.


De griffier voor deze vergadering,
Luuk van Luijk