Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- 36094

Novelle verbetering uitvoerbaarheid

Inbreng voor voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van GroenLinks (Kluit) en de PvdA (Crone) gezamenlijk, D66 (Pijlman), PVV (Faber-Van de Klashorst) en PvdD (Nicolaï).


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer