Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 24 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

- T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Verslag schriftelijk overleg (35949, H)

De commissie besluit om het verslag van een schriftelijk overleg (35949, H) voor kennisgeving aan te nemen.
Voorts besluit de commissie om de status van toezegging T03392 als openstaand te blijven beschouwen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer