36.291

Incorporatie Regeling mpox B1Dit wetsvoorstel wijzigt de status van de infectieziekte mpox. De ziekte krijgt de status van B1 infectieziekte, in plaats van de status A1.

Bij status B1 moeten besmettingen binnen 24 uur gemeld worden, bij status A1 moest dat direct. Het aantal besmettingen is afgenomen, waardoor een meldingsplicht zoals die geldt voor groep B1 met het daarbij zo snel mogelijk melden binnen reguliere werktijden voldoende is voor de bestrijding.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 2) is op 19 maart 2024 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks-PvdA, PvdD, DENK, Volt, D66, NSC, VVD, ChristenUnie, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: FVD.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 2 april 2024 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

18 januari 2023

titel

Wijziging van de Wet publieke gezondheid tot incorporatie van de Regeling mpox B1

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin de wet wordt geplaatst


Documenten

16