Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35.925 XIV, H)

- Hyperscale datacenters / 32813 AS

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO met nadere vragen over hyperscale datacentra; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

De commissie besluit thans geen vervolg te geven aan het dossier hyperscale datacenters en besluit de behandeling van het ontwerpbesluit over hyperscale datacenters als afgerond te beschouwen. De status van de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35925 XIV, H) en de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde (35925 XIV, K) blijft 'niet uitgevoerd'.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra