Korte aantekeningen vergadering commissies Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie en Veiligheid (J&V) van 17 januari 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- 36200 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

De commissies brengen eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid (36200 VI) als hamerstuk af te kunnen doen.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren