Verslag van de vergadering van 20 december 2022 (2022/2023 nr. 14)

Aanvang: 14.24 uur

Status: gecorrigeerd


Stemming Overbruggingswet box 3

Aan de orde is de stemming in verband met het wetsvoorstel Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 om de berekening van het voordeel uit sparen en beleggen in overeenstemming te brengen met het arrest van de Hoge Raad van 24 december 2021 (Overbruggingswet box 3) (36204).

(Zie vergadering van 13 december 2022.)


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De voorzitter:

Dan stemmen we over wetsvoorstel 36204, de Overbruggingswet box 3. Wenst een van de leden een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? De heer Frentrop namens de Fractie-Frentrop.


Bekijk de video van deze spreekbeurt

De heer Frentrop i (Fractie-Frentrop):

Voorzitter. De Nederlandsche Bank heeft berekend dat in de eerste drie kwartalen van dit jaar de 1,9 miljoen Nederlandse huishoudens die hun spaargeld belegden een negatief rendement haalden van ongeveer 20%. Het voorliggende wetsvoorstel gaat ervan uit dat deze huishoudens over de twaalf maanden die voor ons liggen een positief rendement van ongeveer 6% zullen hebben. Om die aanname tot werkelijkheid te maken zullen de aandelenbeurzen de komende twaalf maanden met meer dan 26% moeten stijgen. Onze fractie kan de beursontwikkeling niet voorspellen, maar we achten die aanname niet prudent. Zou dit wetsvoorstel worden aangenomen en zouden de beurzen het komende jaar met minder dan 26% stijgen, dan zal de regering opnieuw de elementaire mensenrechten van vele Nederlanders schenden. Dat mag niet. Daarom stemmen wij tegen dit wetsvoorstel.

De voorzitter:

Dank u wel, meneer Frentrop. Wenst een van de andere leden nog een stemverklaring over het wetsvoorstel af te leggen? Dat is niet het geval.

We stemmen bij zitten en opstaan.

In stemming komt het wetsvoorstel.

De voorzitter:

Ik constateer dat de leden van de fracties van Fractie-Nanninga, de PvdA, GroenLinks, D66, de SP, de PvdD, Fractie-Otten, de PVV, de SGP, de ChristenUnie, het CDA, de VVD en 50PLUS voor dit wetsvoorstel hebben gestemd en de leden van de fracties van de OSF, FVD en Fractie-Frentrop ertegen, zodat het is aangenomen.