Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen (36.252)

- 36252

Tiende incidentele suppletoire begroting Economische Zaken en Klimaat 2022 inzake regelingen in verband met hoge energieprijzen

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 januari 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer