Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- 36094

Novelle verbetering uitvoerbaarheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 januari 2023.

- T03256 - Informeren over uitkomsten marktconsultatie over kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645 / 35092, E)

De commissie besluit op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de status van de toezegging T03256 aan te merken als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer