Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Novelle verbetering uitvoerbaarheid (36.094)

- 36094

Novelle verbetering uitvoerbaarheid

De commissie stelt voor het voorbereidend onderzoek te houden op 24 januari 2023.

- 35603

Versterking gebouwen in de provincie Groningen

De commissie besluit de nadere procedure van het wetsvoorstel versterking gebouwen in de provincie Groningen (35603) aan te houden in afwachting van de schriftelijke behandeling van de novelle 36094.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer