Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 20 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Kernenergie (32.645)

- Nadere uitwerking van de afspraken uit het coalitieakkoord op het gebied van kernenergie

Brief van de minister voor Klimaat en Energie (32645 / 32813, D)

De commissie besluit op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg.

- T03256 - Informeren over uitkomsten marktconsultatie over kernenergie

Verslag schriftelijk overleg (32645 / 35092, E)

De commissie besluit op 24 januari 2023 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en de status van de toezegging T03256 aan te merken als voldaan.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer