36.276

Wijziging bestuur en inrichting academische ziekenhuizenDit wetsvoorstel wijzigt enkele bepalingen in de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek. Ten eerste de voorwaarden die de regering verbindt aan die samenvoeging en de daarmee verband houdende opheffing van het openbare academische ziekenhuis, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam (UvA) en de gevolgen van de samenvoeging, namelijk dat in Amsterdam één academisch ziekenhuis aan twee universiteiten is verbonden. Daarnaast worden met dit wetsvoorstel de bepalingen betreffende het gemeenschappelijke beleidsorgaan (GBO) en het gemeenschappelijk uitvoeringsorgaan (GUO) en het periodieke overleg tussen het bestuur van de faculteit der geneeskunde en raad van bestuur van het academische ziekenhuis mede van toepassing op de samenwerking tussen bijzondere universiteiten en academisch ziekenhuizen.

Sinds 2011 hebben het academisch ziekenhuis verbonden aan de UvA en het academisch ziekenhuis verbonden aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (VU) hun samenwerking stapsgewijs geïntensiveerd. Sinds 2018 treden de samenwerkende ziekenhuizen naar buiten toe onder de naam Amsterdam Universitair Medisch Centrum (Amsterdam UMC). De academische ziekenhuizen hebben het voornemen tot volledige samenvoeging en willen als één academisch ziekenhuis in de zin van de wet verdergaan en in die hoedanigheid verbonden zijn aan zowel de UvA als de VU. Met deze wetswijziging kan deze gewenste samenvoeging worden gefaciliteerd.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Schriftelijke voorbereiding
Eerste Kamer

De Tweede Kamer heeft het voorstel (TK, 2) op 25 mei 2023 als hamerstuk afgedaan.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 6 juni 2023 als hamerstuk afgedaan.


Kerngegevens

ingediend

14 december 2022

titel

Wijziging van de Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek in verband met enkele wijzigingen inzake het bestuur en de inrichting van academische ziekenhuizen

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip


Documenten

11