36.274

Tijdelijke wet KlimaatfondsHet wetsvoorstel strekt tot het instellen van het Klimaatfonds als een begrotingsfonds, zoals bedoeld in artikel 2.11 van de Comptabiliteitswet 2016.

Het Klimaatfonds is bedoeld om op middellange termijn middelen te reserveren en beschikbaar te stellen voor maatregelen die bijdragen aan het behalen van de reductiedoelstellingen uit de Klimaatwet.


Stand van zaken

Het voorstel (EK, A) is op 6 juli 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, ChristenUnie, VVD, SGP en het CDA.

Tegen: PVV, SP, PvdD, FVD, JA21, Denk, BBB, Groep Van Haga, Lid Omtzigt en BIJ1.

De plenaire behandeling vond plaats op 19 december 2023. Bij deze behandeling zijn vier moties ingediend.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 19 december 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, Volt, PvdD, VVD en ChristenUnie.

Tegen: PVV, FVD, SP, JA21, BBB en 50PLUS.

Bij het debat werd het onderdeel klimaat en energie uit de Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024 (36410 XIII) en de Klimaat en Energieverkenning 2023 (KEV 2023) (EK, 32.813, AX met bijlagen) betrokken.

Een technische briefing door de Raad van State inzake de advisering over de concept-Klimaatnota 2023 (EK, AX met bijlagen) voor de Eerste Kamercommissie voor Economische Zaken en Klimaat (EZK) vond plaats op 14 november 2023.


Kerngegevens

ingediend

13 december 2022

titel

Tijdelijke regels inzake de instelling van een Klimaatfonds (Tijdelijke wet Klimaatfonds)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Deze wet treedt in werking en vervalt op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.


Documenten

90
Bladeren:
[1-50] [51-90] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-90] documenten