36.202, S

Motie-Schalk (SGP) c.s. over de uitvoering van de eerder aangenomen motie inzake de Inkomensafhankelijke CombinatiekortingIn deze motie wordt de regering verzocht de aangenomen motie-Schalk c.s. over de Inkomensafhankelijke Combinatiekorting (EK 36.200, AL) alsnog uit te voeren door bij de Voorjaarsnota 2023 een voorstel voor een overgangsregeling te doen, zoals verzocht in die aangenomen motie.Kerngegevens

nummer 36.202, S
ingediend 13 december 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 20 december 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66 en VVD stemden tegen.
indiener(s) P. Schalk (SGP)
mede ondertekend door D.J.H. van Dijk (SGP)
dossier(s) Belastingplan 2023 (36.202)
behandelende commissie(s) commissie voor Financiën (FIN)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) heeft op 10 oktober 2023 besloten de brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over mogelijkheden uitstel afschaffing inkomensafhankelijke combinatiekorting (IACK) en alternatieven (EK, AG met bijlage) naar aanleiding van deze motie te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2024.Uitvoering