Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- 36200 VI

Begrotingsstaten Justitie en Veiligheid 2023

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt heden geleverd door de fractie-Nanninga (Nanninga).


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren