Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36.200 XIII)

- 36200 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2023 (36200 XIII) af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer