Korte aantekeningen vergadering commissies Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ), Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) en Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 13 december 2022
1. 36200 VII

Begrotingsstaten Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 2023

De commissies brengen blanco eindverslag uit teneinde het begrotingswetsvoorstel af te kunnen doen als hamerstuk.


De griffier voor deze vergadering,
Fred Bergman