Korte aantekeningen vergadering commissie Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO) van 13 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters (35.925 XIV, H)

- Hyperscale datacenters / 32813 AS

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor VRO met nadere vragen over hyperscale datacentra; Kabinetsaanpak Klimaatbeleid

De commissie besluit om op 20 december 2022 gelegenheid te geven voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg met de minister voor VRO naar aanleiding van de brief van 2 december 2022 (32813, AS). De status van de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over het opschorten van de verkoop van agrarische gronden ten behoeve van hyperscale datacenters en de motie-Koffeman (PvdD) c.s. over de uitvoering van het bestemmingsplan dat voorziet in de vestiging van het Meta-datacenter in Zeewolde blijft 'niet uitgevoerd'.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra