Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal (35.145)

- 35145, J

Verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister voor PVO over de opheffing van het vrijwillig lerarenportfolio; Initiatiefvoorstel-Bisschop en Kwint Afschaffing van het lerarenregister en het registervoorportaal

De commissie besluit, naar aanleiding van de brief van de minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs van 15 november 2022 (35145, J), op 13 december 2022 gelegenheid te geven voor inbreng voor nader schriftelijk overleg.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra