Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 6 december 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949) (T03392)

- T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Brief van de minister van LNV van 18 november 2022 (35949, G)

Naar aanleiding van de brief van de minister van LNV (35949, G) levert de fractie van de SGP (Schalk) inbreng voor schriftelijk overleg. De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissie worden voorgelegd. De status van toezegging T03392 blijft 'openstaand'.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer