Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel (36.208)

- 36208

Intensivering kindgebonden budget in verband met koopkrachtondersteuning, afschaffing inkomensondersteuning AOW’ers en aanpassingen van het lage-inkomensvoordeel

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de PVV (Van Strien) en 50PLUS (Van Rooijen).


De griffier van de commissie,
Helene de Man