Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 36203

Wet rechtsherstel box 3

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fracties van de VVD (Geerdink), het CDA (Essers) en D66 (Van der Voort) en de Fractie-Frentrop (Frentrop).


De griffier van de commissie,
Helene de Man