Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 22 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949) (T03392)

- T03392 - Informeren over werking van wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel

Brief van de minister van LNV van 18 november 2022 (35949, G)

De commissie besluit dit agendapunt aan te houden tot de eerstvolgende vergadering.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer