Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 15 november 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 35927, K

Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen; Belastingplan 2022

De commissie herhaalt haar besluit van 8 november 2022 om de brief van 31 oktober 2022 (35927 / 32140, S) te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2023. Naar aanleiding van de brief wordt inbreng geleverd voor schriftelijk overleg door de Fractie-Nanninga (Van der Linden). Deze vragen zullen worden meegenomen bij de inbreng voor het Pakket Belastingplan 2023 op 22 november 2022. De Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen (35.927, K) blijft - in afwachting van het schriftelijk overleg - "niet uitgevoerd".


De griffier van de commissie,
Helene de Man