Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 8 november 2022




Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 35927 / 32140, S

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het onderzoek naar fiscale regelingen en de aanpak van fiscale regelingen; Herziening Belastingstelsel; Motie-Van der Linden (Fractie-Nanninga) c.s. over vereenvoudiging van het stelsel van sociale zekerheid, belastingen en toeslagen; Belastingplan 2022

De commissie besluit de brief van 31 oktober 2022 te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2023.
De commissie besluit verder de bespreking van de status van de motie Van der Linden c.s. (35927, K) aan te houden tot 15 november 2022.

- 32140, N

Verslag van een schriftelijk overleg met de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst over het besluit om geen rechtsherstel te bieden aan de niet bezwaarmakers box 3; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 4 november 2022 te betrekken bij de behandeling van het pakket Belastingplan 2023.
Het lid Frentrop overweegt nog of hij daaraan voorafgaand nadere schriftelijke vragen wil indienen.


De griffier van de commissie,
Helene de Man