36.200, P

Motie-Koffeman (PvdD) c.s. over compensatie van studenten van de pechgeneratieIn deze motie wordt de regering verzocht om studenten van de pechgeneratie op een behoorlijke wijze te compenseren voor de door hen betaalde of te betalen rentelasten.Kerngegevens

nummer 36.200, P
ingediend 1 november 2022
bij de Algemene politieke beschouwingen 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 1 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, ChristenUnie, SGP, CDA, VVD, FVD en Fractie-Frentrop stemden tegen.
indiener(s) N.K. Koffeman (PvdD)
mede ondertekend door M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
M.J.M. Kox (SP)
P. Nicolaï (PvdD)
H.M. Prast (PvdD)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) bespreekt op 11 juli 2023 het verslag van een nader schriftelijk overleg met de minister van OCW over de herinvoering van de basisbeurs en de tegemoetkoming voor huidige studenten zonder basisbeurs (EK 35.788 / 36.200, AF met bijlagen) en de uitvoering van deze motie.Uitvoering