36.200, C

Motie-Nanninga (Fractie-Nanninga) c.s. over het uitzetten van Iraanse diplomatenIn deze motie wordt de regering verzocht op de kortst mogelijke termijn ferme maatregelen te treffen tegen het Iraanse regime, zoals onder andere het uitzetten van diplomaten.Kerngegevens

nummer 36.200, C
ingediend 1 november 2022
bij de Algemene politieke beschouwingen 2022
behandelstatus verworpen
toelichting behandelstatus Op 1 november 2022 na stemming bij zitten en opstaan verworpen. D66, SP, ChristenUnie, SGP, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) A. Nanninga (Nanninga)
mede ondertekend door H.A. Berkhout (Nanninga)
A.J.A. Beukering (Nanninga)
O.J. Hermans (Nanninga)
J. van Pareren (Nanninga)
dossier(s) Miljoenennota 2023 (36.200)
behandelende commissie(s) commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO)