Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 4 oktober 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- Mededelingen en informatie

Op verzoek van het lid Frentrop (Fractie-Frentrop) besluit de commissie de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst vragen te stellen naar aanleiding van de brief van 20 september 2022 over het besluit niet-bezwaarmakers box 3.


De griffier van de commissie,
Helene de Man