Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 27 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 35927, M, N en O

De commissie neemt kennis van de brieven van 15 en 28 april en 2022 en besluit deze te betrekken bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023.
Het lid Frentrop (Fractie-Frentrop) geeft aan schriftelijke vragen te willen stellen inzake het besluit niet-bezwaarmakers box 3 bij de behandeling van het Pakket Belastingplan 2023 of desgewenst op een eerder moment.


De griffier van de commissie,
Helene de Man