Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V) en Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ) van 27 september 2022
1. 36081

Voortduringswet artikelen 2c en 4 Wet verplaatsing bevolking

Inbreng voor het voorlopig verslag wordt geleverd door de fractie van de VVD (Keunen), het CDA (Doornhof), de Fractie-Nanninga (Van Wely), de fractie van de PVV (Van Hattem) en van de SGP (Van Dijk).


De griffier voor deze vergadering,
Helene de Man