36.200 X

Begrotingsstaten Defensie 2023Dit wetsvoorstel bevat de begroting van uitgaven en ontvangsten voor het jaar 2023 van het ministerie van Defensie.


Stand van zaken

De Tweede Kamer heeft het voorstel (EK, B) op 8 december 2022 aangenomen.

Voor: GroenLinks, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB, JA21 en PVV.

Tegen: SP, BIJ1, PvdD, FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 20 december 2022 als hamerstuk afgedaan. SP en PvdD is daarbij aantekening verleend.


Kerngegevens

ingediend

20 september 2022

titel

Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2023

schriftelijke voorbereiding

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 1 januari van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 1 januari, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 1 januari.


Documenten

111
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-100] [101-111] documenten