Korte aantekeningen vergadering commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wet elektronische publicaties (35.218)

- Toezegging T02945 / 35218, N

Toezegging Verminderde advertentie-inkomsten en de kwaliteit van de media (35.218); Brief van de staatssecretaris van OCW met reactie op adviesrapport 'Lokale media: niet te missen'; Wet elektronische publicaties

De commissie besluit de brief van de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap van 2 september 2022 (35218, N) voor kennisgeving aan te nemen. Toezegging T02945 was reeds op 31 mei 2022 als voldaan aangemerkt.


De griffier van de commissie,
Laurens Dragstra