Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 13 september 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

- 35925, T, V en W

Brief van de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Brief van de minister van Financiën over de brede welvaart in de begrotingssystematiek; Miljoenennota 2022

De commissie besluit de brieven te betrekken bij de Algemene Financiële Beschouwingen.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman