36.176

Invoeren investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel productDit wetsvoorstel wijzigt de Mediawet 2008. Het wetsvoorstel heeft als doel om de kwaliteit en het aanbod van het Nederlands audiovisueel product te versterken door investeringen daarin te verplichten.

Het voorstel is opgesteld naar aanleiding van aanbevelingen die de Raad voor Cultuur in 2018 heeft gedaan. De investeringsverplichting vormt een reactie op de toenemende druk op het Nederlands cultureel audiovisueel product vanwege de veranderingen in het medialandschap en de sterke toename aan aanbod dat wordt gedistribueerd en vertoond door met name internationale spelers.


Stand van zaken

Het wetsvoorstel (EK, A) is op 6 juni 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: DENK, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en FVD.

Tegen: SP, GroenLinks, Volt, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, JA21, PVV en Groep Van Haga.

Afwezig: BIJ1.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 31 oktober 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OPNL, GroenLinks-PvdA, SGP, D66, CDA, FVD, SP, PvdD, VVD, ChristenUnie, BBB en 50PLUS.

Tegen: Volt, PVV en JA21.

De plenaire behandeling van dit voorstel vond plaats op 24 oktober 2023.


Kerngegevens

ingediend

18 juli 2022

titel

Wijziging van de Mediawet 2008 in verband met het invoeren van een investeringsverplichting ten behoeve van Nederlands cultureel audiovisueel product

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten

58
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten
Bladeren:
[1-50] [51-58] documenten