Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Miljoenennota 2022 (35.925)

- 35925, V

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van Financiën over een aantal varianten op het huidige begrotingsproces; Brief van de minister van Financiën over de brede welvaart in de begrotingssystematiek; Miljoenennota 2022

De commissie besluit op 13 september 2022 gelegenheid te bieden voor het leveren van inbreng voor nader schriftelijk overleg naar aanleiding van de brieven van 13 april (35 925, T), 14 juni 2022 (35 925, V) en 5 juli 2022 (35 925, W).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman