Korte aantekeningen vergadering commissie Justitie en Veiligheid (J&V) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Geweldsaanwending opsporingsambtenaar (34.641)

- T03303

Toezegging Bij periodieke trainingen aandacht voor onwenselijk bijtgedrag politiehonden in de nek en het gezicht (34.641)

De commissie besluit de status van toezegging T03303 als voldaan aan te merken en de brief van 6 juli 2022 voor kennisgeving aan te nemen.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren