Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 12 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

- Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Verslag schriftelijke overleg (35949, F)

Er zijn geen fracties die heden inbreng leveren voor nader schriftelijk overleg, daarmee is het verslag schriftelijk overleg (35949, F) voor kennisgeving aangenomen.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer