Korte aantekeningen vergadering commissie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) van 12 juli 2022
1. 36120 XVI

Wijziging begrotingsstaten Volksgezondheid, Welzijn en Sport 2022 (Voorjaarsnota)

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 12 juli 2022 af te doen als hamerstuk.

2. 36135

Ongewijzigd laten verplicht eigen risico voor de zorgverzekering tot en met 2025

De commissie brengt blanco eindverslag uit teneinde het wetsvoorstel op 12 juli 2022 af te doen als hamerstuk.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer