36.165

Zevende incidentele suppletoire begroting Onderwijs, Cultuur en Wetenschap 2022 inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar SlavernijverledenDe zevende Incidentele Suppletoire Begroting (ISB) bevat de budgettaire verwerking van de regelingen met betrekking tot Werk aan Uitvoering (WAU), regelingen met betrekking tot Oekraïense vluchtelingen en de organisatie van het herdenkingsjaar slavernijverleden in de begrotingsstaat van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap voor het jaar 2022.


Stand van zaken

Het voorstel (TK, 1) is op 7 februari 2023 aangenomen door de Tweede Kamer.

Voor: SP, GroenLinks, BIJ1, Volt, DENK, Fractie Den Haan, PvdA, PvdD, Lid Gündoğan, D66, Lid Omtzigt, ChristenUnie, VVD, SGP, CDA, BBB en JA21.

Tegen: PVV, FVD en Groep Van Haga.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 16 mei 2023 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen.

Voor: OSF, Fractie-Nanninga, PvdA, GroenLinks, D66, SP, PvdD, Fractie-Otten, SGP, ChristenUnie, CDA, VVD en 50PLUS.

Tegen: PVV, FVD en Fractie-Frentrop.


Kerngegevens

ingediend

8 juli 2022

titel

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende incidentele suppletoire begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Met ingang van 7 juli 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 7 juli 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 7 juli 2022.


Documenten

16