25.295, AS

Motie-Van Hattem (PVV) c.s. over het op orde brengen van de basis van de reguliere gezondheidszorgIn deze motie wordt de regering opgeroepen, gelet op de langetermijnaanpak, de basis op orde te brengen van de reguliere gezondheidszorg door structureel te investeren in reguliere ziekenhuiscapaciteit, huisartsenzorg, wijkverpleging, thuiszorg en mantelzorg, in zowel mensen als salarissen en in het verminderen van administratieve lasten.Kerngegevens

nummer 25.295, AS
ingediend 5 juli 2022
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Op 12 juli 2022 na stemming bij zitten en opstaan aangenomen. D66, ChristenUnie, CDA en VVD stemden tegen.
indiener(s) A.W.J.A. van Hattem (PVV)
mede ondertekend door I.A. Bezaan (PVV)
M.H.M. Faber-van de Klashorst (PVV)
A.J.M. van Kesteren (PVV)
G.A. van Strien (PVV)
dossier(s) Infectieziektenbestrijding (25.295)
behandelende commissie(s) commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS)
uitvoeringsstatus niet uitgevoerd

Bijzonderheden

Het lid van Hattem heeft op 17 augustus 2022 schriftelijke vragen gesteld over de uitvoering van deze motie.Uitvoering