Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier Herziening Belastingstelsel (32.140)

- 32140, M

Brief van de staatssecretaris van Financiën - Fiscaliteit en Belastingdienst ter aanbieding van de Fiscale beleids- en uitvoeringsagenda; Herziening Belastingstelsel

De commissie besluit de brief van 3 juni 2022 voor kennisgeving aan te nemen en desgewenst te betrekken bij de behandeling van het Belastingplan 2023.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman