Korte aantekeningen vergadering commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijziging begrotingsstaat Staten-Generaal 2022 (Voorjaarsnota) (36.120 IIA)

- Inventarisatie mogelijk plenaire behandeling wetsvoorstel(len) gewijzigde begrotingsstaten op 12 juli 2022 (ook relevant voor leden commissie KOREL)

De commissie verwacht behoefte te hebben aan een kort plenair debat op 12 juli 2022 over de wijzigingen begrotingsstaten gemeentefonds 2022 (36120 B) en provinciefonds 2022 (36120 C).


De griffier van de commissie,
Fred Bergman