Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 5 juli 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Wijzigingen fosfaatrechtenstelsel (35.949)

- Verlaging afromingspercentage bij overgang fosfaatrechten

Verslag schriftelijke overleg (35949, F)

De commissie besluit, op verzoek van het lid Prast (PvdD), inbreng voor nader schriftelijk overleg te leveren tijdens de volgende commissievergadering. Voorts besluit de commissie de deadline van toezegging T03393 te verzetten naar 1 januari 2023 en de deadline van toezegging T03394 naar 1 juli 2023.


De griffier van de commissie,
Warmolt de Boer