Korte aantekeningen vergadering commissies Justitie en Veiligheid (J&V), Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op wetsvoorstel Sluitingsbevoegdheid publieke en besloten plaatsen wegens een uitbraak (35.817)

- Mededelingen en informatie

De commissies besluiten de brief van 13 juni 2022 over de nadere uitwerking van de langetermijnaanpak, die in afschrift aan de Eerste Kamer is gestuurd (25295/35526, AM) , te betrekken bij het beleidsdebat over covid-19-onderwerpen op 5 juli 2022.


De griffier voor deze vergadering,
Kim van Dooren