Korte aantekeningen vergadering commissie Financiën (FIN) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op financiële nota Voorjaarsnota 2022 (36.120)

- Mededelingen

De commissievoorzitter deelt mee dat de Kamervoorzitter in het College van Senioren van heden heeft meegedeeld dat ter uitvoering van het eerdere commissiebesluit van 7 juni jl. inzake de mogelijkheid van behandeling van wijzigingen van begrotingsstaten in verband met de Voorjaarsnota 2022, eind juni/begin juli in de verschillende Kamercommissies zal worden geïnventariseerd welke commissies verwachten behoefte te hebben aan een kort plenair debat op 12 juli 2022 over het gewijzigde begrotingswetsvoorstel op haar terrein.


De griffier van de commissie,
Fred Bergman