Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van 21 juni 2022
Besluitpunten die betrekking hebben op toezegging Toezegging Informeren over het onderzoek naar aanlanding stroomkabel van windpark door Schiermonnikoog (35.092) (T03257)

- T03257

Brief van de minister van Klimaat en Energie van 7 juni 2022 (35092 / 33561, L)

De commissie besluit op 5 juli 2022 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg en om de toezegging T03257 opnieuw te agenderen op 5 juli.


De griffier van de commissie,
Luuk van Luijk